Recomando
Úvod
Charakteristika aplikace pro datové schránky Recomando
O příručce
Pracovní postupy
Instalace aplikace
Minimální technické požadavky
Stažení souboru instalace aplikace - spuštění instalace
Vlastní instalace aplikace
Spuštění aplikace - přihlášení do systému
Spuštění aplikace
První spuštění aplikace se založením uživatelského účtu
Přihlášení do systému
Licence
Uložení souboru licence
Vložení licence do aplikace
Zobrazení informací o licenci
Aktualizace aplikace
Nastavení aplikace
Základní nastavení
Nastavení kontroly platnosti hesla k datové schránce
Nastavení automatického stahování zpráv a chování při příchodu nové zprávy
Nastavení elektronických podpisů
Nastavení připojení přes proxy server
Nastavení zabezpečení komunikace přes SSL protokol
Nastavení vzhledu aplikace
Změna hesla k datové schránce
Zjištění platnosti hesla
Změna hesla
Způsob změny hesla po vypršení platnosti hesla
Agenda datových zpráv
Vytvoření a odeslání nové datové zprávy
Práce se seznamem složek datových zpráv
Rozevírání a zavírání složek
Zobrazení seznamu datových zpráv
Zobrazení sady povelů
Zobrazení kontextové nabídky
Vytvoření nové složky
Zobrazení seznamu datových zpráv
Zobrazení seznamu doručených zpráv
Zobrazení seznamu odeslaných datových zpráv
Zobrazení seznamu zpráv uložených jako koncept
Zobrazení zpráv odstraněných do koše
Detailní zobrazení záznamu datové zprávy
Stavy datové zprávy v aplikaci Recomando
Odeslaná datová zpráva
Dodaná datová zpráva
Doručená datová zpráva
Přečtená datová zpráva
Poštovní datové zprávy (zpoplatněno)
Příjem datových zpráv
Příjem zpráv ze všech připojených datových schránek
Příjem zpráv z vybrané datové schránky
Zpracování doručené datové zprávy
Otevření doručené datové zprávy
Práce s přílohami
Otevření přílohy
Uložení přílohy na disk
Odeslání přílohy e-mailem
Odpověď na doručenou datovou zprávu
Tisk datové zprávy
Zobrazení doručovací historie
Uložení zprávy do souboru formátu ZFO
Odeslání doručené datové zprávy e-mailem
Export zprávy do souboru
Stažení podepsané dodejky
Koncepty datových zpráv
Uložení datové zprávy jako koncept
Odeslání datové zprávy z konceptů
Zpracování odeslané datové zprávy
Zobrazení časového razítka
Ověření datové zprávy
Ověření datové zprávy ze seznamu zpráv
Ověření datové zprávy uložené do souboru ZFO
Odstranění záznamu datové zprávy
Hromadný export datových zpráv
Správa datových schránek
Připojení nové datové schránky
Záloha nastavení připojení k datovým schránkám
Zjištění oprávnění k datové schránce
Zjištění vlastních oprávnění
Zjištění oprávnění všech uživatelů
Zobrazení seznamu připojených datových schránek
Změna nastavení připojení datové schránky
Odstranění připojení datové schránky
Změna pořadí datové schránky v rámci seznamu složek
Správa kontaktů
Zobrazení seznamu kontaktů
Vytvoření nové skupiny kontaktů
Záznam nového kontaktu
Zálohování
Vytvoření zálohy nastavení a zpráv
Obnova ze zálohy
Správa uživatelských účtů
Změna přihlašovacího hesla
Úprava profilu
Vytvoření nového uživatelského účtu
Zrušení aktuálního uživatelského účtu
Odhlášení - ukončení práce s aplikací
Odhlášení
Ukončení práce s aplikací
Popis aplikace
Popis pracovní plochy
Hlavička
Hlavní nabídka
Panel nástrojů
Seznam složek
Datová část
Stavový řádek
Základní objekty
Seznam
Formulář
Dialogové okno
Průvodce
Avízo
Definice pojmů