Navigace:  Recomando > Pracovní postupy > Správa kontaktů >

Záznam nového kontaktu

Print this Topic Předchozí stránkaDomůDalší stránka
Otevři/Zavři minimalizované objekty
1.Otevřete seznam kontaktů - okno Adresář.
2.V rámu složky kontaktů kliknutím označte skupinu kontaktů, do které chcete nový kontakt zařadit.
3.V panelu nástrojů okna Adresář klepněte na ikonu Ikona_Novy_kontakt Nový kontakt.
novy_kontakt.zoom25
Okno Adresář, ikona Nový kontakt
4.Ve formuláři Nový kontakt uveďte:
Vlastní název v adresáři - Název, pod kterým bude kontakt v seznamu kontaktů zobrazován.
Kontaktní osobu - Jméno a příjmení kontaktní osoby.
E-mailovou adresu.
Telefonní číslo.
novy_kontakt2.zoom25
Formulář Nový kontakt
5.Klepněte na tlačítko Vyhledat schránku.
6.Prostřednictvím formuláře Vyhledat příjemce vyhledejte požadovaný kontakt následujícím způsobem:
1.Nejdříve pomocí výklopné nabídky položky Typ schránky nastavte požadovaný typ datové schránky („Fyzická osoba“, „Podnikající fyzická osoba“, „Právnická osoba“ nebo „Orgán veřejné moci“).
2.Zadejte alespoň některý z údajů do položek v sekci Parametry hledání pro vyhledání datových schránek (např. pro vyhledání „Právnické osoby“ jsou k dispozici položky ID schránky, Identifikační číslo a Název organizace). Lze zadat též pouze část řetězce.

poznamka_24Poznámka: Nabídka položek pro zadání vyhledávacích kritérii je odlišná dle vybraného typu schránky.

novy_kontakt4.zoom25
Formulář Vyhledat příjemce, sekce Parametry hledání
3.Klepněte na tlačítko vyhledat.
7.Po vyhledání datových schránek odpovídajících zadaným vyhledávacím kritériím se tyto schránky načtou do rámečku Zvolte datovou schránku. V rámečku kliknutím označte požadovanou datovou schránku (příjemce datové zprávy) a klepněte na tlačítko Vybrat.
novy_kontakt3.zoom25
Formulář Vyhledat příjemce, výběr z vyhledaných datových schránek
8.Po vývěru datové schránky se doplní i ostatní položky formuláře Nový kontakt.
novy_kontakt6.zoom25
Formulář Nový kontakt, doplněné údaje v položkách
9.Klepněte na tlačítko Přidat.