Navigace:  Recomando > Popis aplikace >

Popis pracovní plochy

Print this Topic Předchozí stránkaDomůDalší stránka
Otevři/Zavři minimalizované objekty

Prostřednictvím uživatelského rozhraní (pracovní plochy) uživatel aplikaci Recomando ovládá. Uživatelské prostředí tak představuje prostředek komunikace mezi uživatelem a vlastní aplikací.

Na následujícím snímku je uveden popis pracovní plochy aplikace.

pracovni_plocha.zoom25
Pracovní plocha aplikace

tip_24Tip: Aplikace umožňuje změnu barevného schéma aplikace.

 


listHlavička

listHlavní nabídka

listPanel nástrojů

listSeznam složek

listDatová část

listStavový řádek


 

Hlavička

Hlavička aplikace obsahuje informaci o verzi aplikace (Start, Office nebo Profi) a jméno uživatelského profilu.

Hlavní nabídka

Hlavní nabídka obsahuje všechny základní povely určené pro ovládání aplikace rozdělené dle povahy do jednotlivých nabídek.

hlavni_nabidka.zoom25
Hlavní nabídka, rozevřena nabídka Zpráva

Přehled povelů hlavní nabídky:

Nabídka Účet

Povel

Funkce

Odkaz na kapitolu

Změnit heslo

Otevře formulář Změna hesla.

Upravit profil

Otevře formulář Změna profilu.

Vytvořit nový účet

Otevře průvodce Nový účet.

Zrušit aktuální účet

Zruší aktuálně používaný uživatelský účet.

Odhlásit se ...

Odhlásí aktuálně přihlášeného uživatele.

Ukončit aplikaci

Ukončí běh aplikace.

Nabídka Zpráva

Povel

Funkce

Odkaz na kapitolu

Nová zprávaPřijmout zprávyPřijmout všechny zprávyZobrazit zprávu ...OdpovědětVyhodit do košeOvěřit vybranou zprávu ze seznamuOvěřit datovou zprávu ze souboruNabídka Schránka

Povel

Funkce

Odkaz na kapitolu

Zjistit platnost hesla

Zobrazí avízo obsahující datum, do kterého je heslo k datové schránce platné.

Změnit heslo

Zobrazí formulář Změna hesla.

Oprávnění k datové schránce

Zobrazí se okno Práva k datové schránce.

Adresář

Otevře okna Adresář.

Správa datových schránek

Otevře okno Seznam datových schránek.

Hromadný export zpráv

 


Nabídka Složka

Povel

Funkce

Odkaz na kapitolu

NováPřejmenovatOdstranitNabídka Nástroje

Povel

Funkce

Odkaz na kapitolu

Možnosti

Zobrazí okno Možnosti.

Zobrazit protokol chyb ...

Zobrazí okno s logem chyb. Soubor errors.log je možné odeslat e-mailem na adresu podpory aplikace.


Licence ...

Otevře okno Licence.

O aplikaci ...

Zobrazí okno s informacemi o verzi aplikace.


Nabídka Zálohování

Povel

Funkce

Odkaz na kapitolu

Vytvořit zálohu nastavení a zpráv

Otevře průvodce Vytvoření zálohy.

Obnovit ze zálohy

Otevře průvodce Obnovení zálohy.

Nabídka Aktualizace

Povel

Funkce

Odkaz na kapitolu

Aktualizace

Zobrazí okno Aktualizace aplikace.

 

Panel nástrojů

Vedle nabídek s povely lze ovládat aplikaci pomocí ikon v panelu nástrojů. Kliknutí na ikonu vyvolá funkci přímo bez nutnosti aktivovat nabídku a v ní příslušný povel. Tím se urychluje a zjednodušuje práce s aplikací.

V panelu nástrojů jsou sdruženy nejčastěji používané povely z hlavní nabídky.

Ikona

Funkce

Odkaz na kapitolu

Ikona_Prijmout_vseIkona_Nova_zpravaIkona_Adresar

Otevře okna Adresář.

Ikona_ZobrazitIkona_OdpovedetIkona_Zalohovat

Otevře průvodce Vytvoření zálohy.

Ikona_Aktualizovat 

Seznam složek

Seznam složek ve stromové struktuře nabízí složky jednotlivých připojených datových schránek dle uživatelských profilů.

Každá ze složek datových schránek obsahuje následující systémové podsložky:

i_dorucene Doručené - se seznamem přijatých datových zpráv.

i_odeslane Odeslané - se seznamem odeslaných datových zpráv.

i_kos Koš - se seznamem odstraněných datových zpráv.

i_koncepty Koncepty - se seznamem draftů datových zpráv uložených jako koncept.

Seznam složek nabízí podobnou funkcionalitu jako složky v Průzkumníku Windows.

V seznamu složek lze vytvářet též vlastní uživatelské složky.

seznam_slozek.zoom25
Seznam složek

Datová část

Do datové části se načítá obsah složky vybrané v seznamu složek.

Obsah je závislý na vybrané složce, resp. jejich podsložkách.

V případě složky představující uživatelský profil, složky Datové schránky a složky zastupující připojenou datovou schránky se do datové části načítá sada povelů relevantních pro danou složku.

datova_cast.zoom25
Datová část se sadou povelů

Systémové složky datové schránky načítají do datové části příslušný seznam datových zpráv.

datova_cast2.zoom25
Datová část s načteným seznamem datových zpráv

Stavový řádek

Ve stavovém řádku se zpravidla zobrazují stručné instrukce pro prováděné akce, stav provádění aktuální operace.