Navigace:  Recomando > Pracovní postupy > Agenda datových zpráv >

Práce se seznamem složek datových zpráv

Print this Topic Předchozí stránkaDomůDalší stránka
Otevři/Zavři minimalizované objekty

listRozevírání a zavírání složek

listZobrazení seznamu datových zpráv

listZobrazení sady povelů

listZobrazení kontextové nabídky

listVytvoření nové složky


 

Rozevírání a zavírání složek

Seznam složek datových zpráv nabízí podobnou funkcionalitu jako složky v Průzkumníku Windows. Tzn. složky lze rozevírat kliknutím na značku i_plus, zavírat kliknutím na i_minus.

slozky9.zoom25
Ukázka zavírání vybrané složky

Zobrazení seznamu datových zpráv

Kliknutím na vybranou složku konkrétní datové schránky se do datové části načte příslušný seznam datových zpráv.

slozky.zoom25
Načtení obsahu složky datové schránky

Zobrazení sady povelů

Kliknutím na složku zastupující datovou schránku se do datové části načte sada základních povelů sloužících k obsluze datové schránky.

slozky2.zoom25
Sada povelů proveditelných nad složkou vybrané datové schránky

Kliknutím na složku Datové schránky se do datové části načte sada povelů proveditelných nad všemi připojenými datovými schránkami.

slozky3.zoom25
Sada povelů proveditelných nad složkou Datové schránky

Kliknutím na ústřední složku představující uživatelský profil se do datové části načtou povely, které lze realizovat nad celým uživatelským profilem.

slozky4.zoom25
Sada povelů proveditelných nad uživatelským profilem

Zobrazení kontextové nabídky

Nad vybranou složkou, resp. podsložkou lze kliknutím pravého tlačítka myši vyvolat kontextovou nabídku obsahující povely relevantní pro danou složku.

slozky5.zoom25
Kontextová nabídka vyvolaná nad vybranou složkou

Vytvoření nové složky

Systémové složky zastupující jednotlivé seznamy zpráv umožňují vytváření uživatelských podsložek.

poznamka_24Poznámka: Tato funkcionalita je podporována ve verzi Recomando Profi.


1.Pro vytvoření uživatelské podsložky stiskněte nad danou složkou (i_dorucene Doručené, i_odeslane Odeslané, i_kos Koš či i_koncepty Koncepty) pravé tlačítko myši.
2.V kontextové nabídce zvolte povel Nová složka.
slozky5.zoom25
Povel Nová složka
3.Ve formuláři Nová složka zadejte Název složky.
slozky7.zoom25
Formulář Nová složka
4.Klepněte na tlačítko Vytvořit.
slozky8.zoom25
Vytvořená uživatelská složka