Navigace:  Recomando > Pracovní postupy > Agenda datových zpráv >

Vytvoření a odeslání nové datové zprávy

Print this Topic Předchozí stránkaDomůDalší stránka
Otevři/Zavři minimalizované objekty

Prostřednictvím aplikace Recomando lze odesílat datové zprávy. Na rozdíl od e-mailu nenese samotná datová zpráva žádné sdělení, jde čistě jen o obálku. Vlastní sdělení je tedy nutné do zprávy vložit jako přílohu v podobě souboru. Tzn., že před odesláním se musí zajistit převod vlastního dokumentu zprávy do formátu, který je adresátem akceptován. V rámci jedné datové zprávy je možné poslat více dokumentů. Velikost datové zprávy nesmí přesáhnout stanovený limit.


1.Kliknutím označte příslušnou datovou schránku v seznamu složek.
2.V hlavní nabídce zvolte povel Zpráva / nova_zprava Nová zpráva.
nova_zprava2.zoom25
Povel Nová zpráva

Další možnosti:

Použít kombinaci kláves Ctrl + N.
Kliknout na ikonu Ikona_Nova_zprava Nová v panelu nástrojů.
Kliknout na volbu Ikona_Nova_zprava Vytvořit novou zprávu v datové části.
nova_zprava3.zoom25
Ikona Nová a volba Vytvořit novou zprávu
3.Otevře se formulář Nová datová zpráva.
4.V sekci Příjemce klepněte na tlačítko vybrat.
nova_zprava4.zoom25
Formulář Nová datová zpráva, tlačítko „vybrat“
5.Ve formuláři Vyhledat příjemce můžete buď příjemce vyhledat podle zadaných parametrů, nebo pokud máte příjemce uloženého v Adresáři, otevřít Adresář a příjemce vyhledat zde.
hmtoggle_plus1Vyhledání příjemce datové zprávy:
1.Prostřednictvím formuláře Vyhledat příjemce vyhledejte požadované příjemce následujícím způsobem:
1.Nejdříve pomocí výklopné nabídky položky Typ schránky nastavte požadovaný typ datové schránky („Fyzická osoba“, „Podnikající fyzická osoba“, „Právnická osoba“ nebo „Orgán veřejné moci“).
2.Zadejte alespoň některý z údajů do položek v sekci Parametry hledání pro vyhledání datových schránek (např. pro vyhledání „Právnické osoby“ jsou k dispozici položky ID schránky, Identifikační číslo a Název organizace). Lze zadat též pouze část řetězce.

poznamka_24Poznámka: Nabídka položek pro zadání vyhledávacích kritérii je odlišná dle vybraného typu schránky.

vyhledat_prijemcepo1.zoom25
Formulář Vyhledat příjemce, sekce Parametry hledání
3.Klepněte na tlačítko vyhledat.
2.Po vyhledání datových schránek odpovídajících zadaným vyhledávacím kritériím se tyto schránky načtou do rámečku Zvolte datovou schránku. V rámečku kliknutím označte požadovanou datovou schránku (příjemce datové zprávy) a klepněte na tlačítko Vybrat.
vyhledat_prijemcepo2.zoom25
Formulář Vyhledat příjemce, výběr z vyhledaných datových schránek
hmtoggle_plus1Vyhledání příjemce datové zprávy z adresáře kontaktů:
1.Ve formuláři Vyhledat příjemce klepněte na tlačítko Adresář.
vyhledat_prijemcepo3.zoom25
Formulář Vyhledat příjemce, tlačítko Adresář
2.V okně Adresář:
1.Klikněte na příslušnou složku v rámu Složky kontaktů. Kontakty ze složky se načtou do datové části.
2.Je-li ve složce více záznamů kontaktů, lze použít vyhledávání. Pro vyhledání zadejte alespoň část jména kontaktu do položky Hledat.
3.V seznamu vyhledaných kontaktů kliknutím označte záznam požadovaného kontaktu.
4.Klepněte na ikonu Vybrat kontakt.
adresar5.zoom25
Okno Adresář
3.V rámečku Zvolte datovou schránku ve formuláři Vyhledat příjemce kliknutím označte datovou schránku a klepněte na tlačítko Vybrat.
adresar6.zoom25
Formulář Vyhledat příjemce, výběr datové schránky
6.Identifikace datové schránky příjemce se načte do sekce Příjemce ve formuláři Nová datová schránka.
ndz.zoom25
Formulář Nová datová schránka, sekce Příjemce
7.V sekci Obecné informace zadejte všechny potřebné „hlavičkové údaje“:
oVěc - Do položky napište „předmět zprávy“. Povinný údaj.
o Položky Zmocnění, Naše číslo jednací, Naše spisová značka, Vaše číslo jednací, Vaše spisová značka slouží jako odkazy na legislativu, které se zpráva týká.
oK rukám - Do položky lze uvést, komu je zpráva určena k rukám.
oDo vl. rukou - Po označení zatržítka má doručení dokumentu stejné právní účinky jako doručení do vlastních rukou.
oZakázat doručení fikcí -  Po označení zatržítka nebude povolena fikce doručení.
ndz2.zoom25
Formulář Nová datová schránka, sekce Obecné informace
8.V sekci Přílohy stiskněte tlačítko připojit.
ndz3.zoom25
Formulář Nová datová schránka, sekce Přílohy
9.Pomocí systémového dialogového okna Otevřít vyhledejte a připojte soubor (soubory) přílohy.

tip_24Tip: Ve složce s přílohami je možné označit pro přidání najednou více souborů. Soubory spolu nesousedící označíte, jestliže při stisknuté klávese Ctrl budete klikat na potřebné soubory příloh.

ndz5.zoom25
Připojení souborů příloh pomocí dialogového okno Otevřít
10.Vybrané soubory příloh se zobrazí v rámečku v sekci Přílohy.
ndz6.zoom25
Formulář Nová datová schránka, sekce Přílohy s načtenými soubory příloh

Jestliže se dodatečně rozhodnete některou přílohu se zprávou neodeslat, označte kliknutím soubor této přílohy v rámečku v sekci Přílohy a klepněte na tlačítko odebrat.

ndz7.zoom25
Sekce Přílohy, odebírání souboru přílohy

Chcete-li soubor přílohy elektronicky podepsat, označte kliknutím soubor této přílohy v rámečku v sekci Přílohy a klepněte na tlačítko podepsat. Ve formuláři Podepisování dokumentu PDF (pro PDF soubory), resp. Podepisování souboru (pro ostatní typy souborů) vyberte příslušný certifikát a klepněte na tlačítko Podepsat.

ndz8.zoom25
Formulář Podepisování dokumentu PDF
11.Pro odeslání datové zprávy klepněte na ikonu Ikona_Odeslat Odeslat v panelu nástrojů formuláře Nová datová zpráva.
ndz9.zoom25
Formulář Nová datová schránka, ikona Odeslat

Průběh odesílání datové zprávy je systémem indikován.

odesilanidz.zoom25
Zobrazení průběhu odesílání datové zprávy

O úspěšném odeslání zprávy zobrazí aplikace avízo.

odesilanidz2.zoom25
Avízo po úspěšném odeslání datové zprávy

Záznam odeslané datové zprávy se uloží do složky i_odeslane Odeslané.