Navigace:  Recomando > Pracovní postupy > Agenda datových zpráv >

Zobrazení seznamu datových zpráv

Print this Topic Předchozí stránkaDomůDalší stránka
Otevři/Zavři minimalizované objekty

listZobrazení seznamu doručených zpráv

listZobrazení seznamu odeslaných datových zpráv

listZobrazení seznamu zpráv uložených jako koncept

listZobrazení zpráv odstraněných do koše


listDetailní zobrazení záznamu datové zprávy


 

Zobrazení seznamu doručených zpráv

1.V seznamu složek ve složce vybrané datové schránky klikněte na složku i_dorucene Doručené.

poznamka_24Poznámka: Číslo v závorce značí počet nepřečtených zpráv.

2.Do datové části se načte seznam doručených datových zpráv.
Příjem datových zpráv.
Stavy datové zprávy v aplikaci Recomando.
dorucene_dz.zoom25
Seznam doručených datových zpráv

Zobrazení seznamu odeslaných datových zpráv

1.V seznamu složek ve složce vybrané datové schránky klikněte na složku i_odeslane Odeslané.
2.Do datové části se načte seznam odeslaných datových zpráv.
Vytvoření a odeslání nové datové zprávy.
Zpracování doručené datové zprávy - Odpověď na doručenou datovou zprávu.
Stavy datové zprávy v aplikaci Recomando.
odeslane_dz.zoom25
Seznam odeslaných datových zpráv

Zobrazení seznamu zpráv uložených jako koncept

1.V seznamu složek ve složce vybrané datové schránky klikněte na složku i_koncepty Koncepty.
2.Do datové části se načte seznam datových zpráv, které byly uloženy jako koncept.
koncepty.zoom25
Seznam zpráv uložených jako koncept

Zobrazení zpráv odstraněných do koše

1.V seznamu složek ve složce vybrané datové schránky klikněte na složku i_kos Koš.
2.Do datové části se načte seznam odstraněných datových zpráv.
kos.zoom25
Seznam odstraněných datových zpráv