Navigace:  Recomando > Pracovní postupy > Nastavení aplikace >

Nastavení elektronických podpisů

Print this Topic Předchozí stránkaDomůDalší stránka
Otevři/Zavři minimalizované objekty
1.V hlavní nabídce aplikace zvolte povel Nástroje / ikona_moznosti Možnosti.
2.V okně Možnosti přepněte na  záložku Elektronické podpisy.

Aplikace Recomando podepisuje všechny povolené formáty.

Dokáže automaticky vybrat certifikát z úložiště certifikátů. Popřípadě nabízí možnost vybrat uložený certifikát ze souboru.

Typ podpisu - Možnost zvolit, zda má být elektronický podpis viditelný či neviditelný.
Jméno autora - Jméno osoby či společnosti, která dokument podepisuje.
Důvod podpisu - Důvod, proč podepisujete dokument (důvod je již přednastaven).
Hash algoritmus - Síla šifrování - nejbezpečnější SHA256 (již přednastaven).
Oddělený podpis - Kromě formátu PDF je elektronický podpis, u ostatních formátů, oddělený / externí.
Zahrnout do podpisu certifikáty – Příjemce si bude moci ověřit, zda je elektronický podpis v pořádku (vystavitel certifikátu atd.). Je doporučeno označit.
Certifikační autorita PostSignum: http://www.postsignum.cz/
Programy pro elektronický podpis: http://www.recomando.cz/programy-pro-elektronicky-podpis
el_podpisy.zoom25
Okno Možnosti, záložka Elektronické podpisy
4.Uložte nastavení klepnutím na tlačítko OK.