Podepisování dokumentů pro ČÚZK

Pro elektronické podepsání GP - Geometrického Plánu a dalších geodetických dokumentů je potřeba mít správně nastavený program PDFSigner+.

Pod tlačítkem Vybraný profil, v sekci Editace profilu zvolte Hash algoritmu SHA512.

PDF dokument musí být vytvořený ve verzi 1.7