Elektronický podpis

Pro elektronický podpis dokumentů potřebujete vhodný program, který splňuje české i evropské normy. Zdarma si vyzkoušejte, který Vám nejlépe vyhovuje.

PDF Signer+

PDF Signer+

 • Program pro elektronický podpis PDF dokumentů
 • Viditelný podpis včetně obrázku (logo firmy)
 • Hromadný i vícenásobný podpis
 • Podpis více dokumentů najednou
 • Spojit a rozdělit PDF dokument
 • Konverze .doc, .docx do .pdf
 • V souladu v nařízením eIDAS
 • Položky pro zadání Místo a Důvod podpisu
 • Umístění více viditelných podpisů na 1 stránku
 • Podpora časových razítek všech vydavatelů v ČR
 • Ukázka jednoduchého podepsání PDF dokumentu
 • Program je pro OS Windows

PDF Signer+ PRO

PDF Signer+ PRO

 • Program pro elektronický podpis všech typů dokumentů (.pdf, .docx, .xml, .pla, .vfk, .jpg, .xls, …)
 • CAdES - CMS Advanced Electronic Signatures - pokročilý elektronický externí podpis CMS dat
 • XAdES - XML Advanced Electronic Signatures - pokročilý elektronický externí podpis XML dokumentu
 • ASICE - CAssociated Signature Containers - použití kontejnerových struktur ke spojení jednoho nebo více podepsaných objektů
 • ABOK - elektronický podpis plateb do ČNB - podepíše všechny typy dokumentů, ověřuje elektronické podpisy i dokumenty el. podepsané.
 • ZPMZ - záznam podrobného měření změn - elektronický podpis balíku dokumentů pro Katastrální Úřad
 • Určené pro advokáty, geodety, úřady, školy, ústavy
 • Program je pro OS Windows


Další programy

Programy xCMS, iSignum jsou určeny pro jednoduchou a přehlednou správu certifikátů, správu tokenů, pro obnovu či prvotní získání certifikátů.

xCMS

Správa životního cyklu certifikátů

Vydávání kvalifikovaných certifikátů v organizaci 

Kiosek pro vydávání a obnovu kvalifikovaných certifikátů

Interface na Microsoft CA

Podpora tokenů SafeNet

iSignum

Generování žádosti o vydání certifikátu

Generování žádosti a vydání následného certifikátu

Import vydaných certifikátů na tokeny

Import zálohy certifikátu na podporované HW zařízení

Nový token TokenMe splňuje kritéria pro nový zákon eIDAS

Dignita, s.r.o. se stala distributorem tokenu TokenME od italské společnosti Bit4id. Token TokenME je kvalifikovaným prostředkem (QESigCD) pro vytváření kvalifikovaných elektronických podpisů a je uveden na seznamu schválených prostředků pro bezpečné vytváření elektronických podpisů: MV Odkaz na tuto stránku… http://www.mvcr.cz/clanek/oznameni-o-rozsireni-poskytovani-kvalifikovany...

TokenME splňuje plně podmínky nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 910/2014 - zákon o elektronickém podpisu eIDAS.

Orgány veřejné moci (OVM), po skončení přechodného období, budou muset používat pouze kvalifikované prostředky pro vytváření elektronických podpisů (QESigCD ) např. TokenME.

Mobilní certifikační autorita

Připravujeme službu Mobilní certifikační autorita PostSignum, v rámci které bude vydán certifikát od PostSignum České pošty přímo u Vás ve firmě. Odpadne zdlouhavá příprava pro vytvoření žádosti o certifikát, vyplnění smluv s Českou poštou, odchod na pobočku České pošty a následná instalace certifikátu do počítače. 

Vydání certifikátu u Vás

Vydávání certifikátů PostSignum v rámci celé ČR

Vydání a instalace certifikátů

Prodej šestiletých časových razítek od PostSignum

Instalce a zaškolení programů pro elektronický podpis

Vydání certifikátu u nás

Pro naše pražské klienty či nové zákazníky možnost vydání a instalace certifikátů od PostSignum v kancelářích na Praze 1.

Odpadá zdlouhavé vyplnění žádostí a smluv, generování žádostí o certifikát a návštěva České pošty.