PDF Signer+ PRO

VerisignIT Nová verze PRO programu PDF Signer+ rozšiřuje možnosti podepisování o nové profily.
Program nyní podepisuje dokumenty XML, CMS, pro potřeby ČNB a KÚ.

  • Program pro elektronický podpis všech typů dokumentů (.pdf, .docx, .xml, .pla, .vfk, .jpg, .xls, …)
  • CAdES - CMS Advanced Electronic Signatures - pokročilý elektronický externí podpis CMS dat
  • XAdES - XML Advanced Electronic Signatures - pokročilý elektronický externí podpis XML dokumentu
  • ASICE - CAssociated Signature Containers - použití kontejnerových struktur ke spojení jednoho nebo více podepsaných objektů
  • ABOK - elektronický podpis plateb do ČNB - podepíše všechny typy dokumentů, ověřuje elektronické podpisy i dokumenty el. podepsané.
  • ZPMZ - záznam podrobného měření změn - elektronický podpis balíku dokumentů pro Katastrální Úřad
  • Určené pro advokáty, geodety, úřady, školy, ústavy