Nová aktualizace programu Recomando 3.0.3

Uvolnili jsme aktualizaci 3.0.3 pro Recomando. Aktualizace 3.0.3 všem uživatelům Recomanda přináší: - update GUI komponent - nové grafické vzhledy Office2010 Blue Black Silver - při odpovědi na zprávu automatické vložení čísla jednacího odesílatele zprávy do nově otevřené zprávy do kolonky Vaše č. j., obdobně pro Vaše sp. zn. - drag and drop přílohy do nové zprávy, možnost více najednou - podbarvení vybrané přílohy - kontrola duplicity přílohy při přidávání - odebrání přílohy i stiskem tl. Delete - oprava vytvoření zprávy z konceptu, pokud je adresátem OVM a uživatel nemá Profi licenci (která umožňuje posílat KDZ) - optimalizace stahování datových zpráv a jejich dodejek - doručených i odeslaných - zrychlení práce - sloupce v seznamu zpráv - přesouvání pozic, řazení s šipkou, zapamatování pozice, řazení a šířky sloupců - nový sloupec Poznámka, možnost přidat poznámku ke každé zprávě, upravit, smazat - vyhledávání datových zpráv přes všechny datové schránky dle mnoha parametrů: prohledávat pouze zvolené schránky, dle složek (doručené, odeslané, koncepty, koš), vyhledávat text v určených atributech DZ (ID, předmět, příjemce, odesílatel, naše/Vaše č.j., názvy příloh, poznámky), možnost omezit na časový interval dodání - změna používání PDZ, zavádí se nové typy PDZ a jejich použití - Iniciační zpráva, Odpovědní zpráva, klasická PDZ, využitá iniciační zpráva + vyhledávání datových schránek dle nových pravidel - přidání vyhledávání pouze v podtypech DS, možnost hledat neOVM schránku i podle jiných parametrů než jen ID DS (jméno, příjmení, název firmy/organizace, ulice sídla firmy, atd.)