Datové schránky posilují

Datové schránky: Pošta chystá tendr na srpen

Autor: Shutterstock

Výběrové řízení na nového dodavatele informačního systému datových schránek (ISDS) chystá Česká pošta spustit na přelomu srpna a září. Potvrzují to informace Dotyku. Datové schránky mají být i na pořadu jednání vlády tuto středu, kdy se čeká střet mezi resorty vnitra a financí o peníze na nákup licence ISDS pro stát.

Ministerstvo vnitra ani státní podnik zatím termín tendru oficiálně nekomentují, jeho podmínky se totiž ještě dolaďují. „Mohu ale říci, že termíny pro zajištění nového dodavatele od roku 2018 stíháme, a výběrové řízení bude transparentní. Určitě se nebude vyhlašovat takzvané jednací řízení bez uveřejnění – JŘBU," říká náměstek ministra vnitra Jaroslav Strouhal, jenž má na starost sekci informačních a komunikačních technologií.

Včasný termín a transparentní průběh výběru je důležitý nejen z věcného hlediska, ale má i politický kontext.

Včasný termín a transparentní průběh výběru je totiž důležitý nejen z věcného hlediska, ale má i politický kontext. Vnitro, ovládané ČSSD, se nechce v žádném případě dostat do podobného průšvihu jako resort dopravy řízený Danem Ťokem za hnutí ANO, který nezvládl zadat bez problémů nový výběr mýta. Mýto se kvůli Ťokovi stalo „klackem", jehož dopady mohou ANO v předvolebním boji citelně bolet.

Spor o schránky

Spor mezi ČSSD a ANO, přesněji mezi ministerstvy vnitra v čele s Milanem Chovancem a financí řízeným předsedou ANO Andrejem Babišem, se přitom už vede i v případě datových schránek. Vláda totiž začátkem června jednání o ISDS přerušila, k materiálu ministerstva vnitra měl připomínky právě Babiš. Podle dostupných informací se je pak oběma úřadům podařilo vyjasnit a dospět k dohodě, vyjma jedné důležité věci: peněz na nákup licence na provozování ISDS. Tu má nyní Česká pošta, vnitro se ale rozhodlo ji odkoupit pro stát. Požaduje proto po financích navýšení svého rozpočtu. V maximální variantě se jedná o 189 milionů korun. Babiš to ale zatím odmítá.

„Ministerstvo financí se staví záporně k požadavku, aby byla do rozpočtu ministerstva vnitra na rok 2017 vyčleněna částka 189 milionů korun na zakoupení licence ISDS. Potřebné prostředky musí být zajištěny v rámci rozpočtu ministerstva vnitra na příští rok," potvrdil Dotyku Jakub Vintrlík z tiskového odboru tohoto úřadu.

„Předkládáme proto náš materiál na jednání vlády s tímto rozporem. Cena 189 milionů je ovšem maximum dané výpočtovým vzorcem smlouvy pošty a ministerstva. Pokud vláda rozhodne pro koupi licence, ministerstvo si objedná nejspíše dva znalecké posudky a ty reálnou cenu ověří," upřesňuje náměstek Strouhal.

Pět otázek k datovým schránkám

1. Proč se vybírá nový dodavatel?

 Dosavadní systém funguje od roku 2009. Ze zákona je ministerstvo vnitra správcem ISDS a Česká pošta provozovatelem, pošta pak má generálního dodavatele (firma O2), a ten své subdodavatele. Smlouva České pošty s O2 ale končí 31. 12. 2017. Proto je nutné připravit výběrové řízení na dodavatele systému od roku 2018.

2. Může být novým provozovatelem ISDS někdo jiný než opět Česká pošta?

 Přestože právě na konci roku 2017 vyprší České poště monopol na tzv. poštovní licenci, na jejíž držení je možnost provozovat ISDS navázáno, novela poštovního zákona říká, že datových schránek se ztráta monopolu netýká. Jinak řečeno, podle zákona je má provozovat Česká pošta.

3. Proč chce stát odkoupit licenci na provozování ISDS?

Dnes má licenci na programové vybavení a databáze ISDS Česká pošta, ministerstvo vnitra si ovšem vymínilo ve smlouvě opci na její odkoupení – a tato opce vyprší také koncem příštího roku.

Společnost Deloitte vypracovala pro ministerstvo vnitra analýzu jak v případě ISDS dál postupovat. Dvě varianty počítaly se zásadnější změnou systému, ale ty se dle úředníků jednak nedají zavést rychle, jednak by se finančně nevyplácely. Zbyly další dvě varianty: dosavadní systém s licencí ponechanou poště, nebo s odkoupením licence státem. Vláda se kloní k té poslední.

Proč je vůbec důležité, zda tuto licenci vlastní státní podnik, nebo stát?

„Chceme do budoucna na rozvoj tohoto systému využít evropské dotace. Jako ministerstvo vnitra ale nemůžeme investovat do něčeho, co stát nevlastní. To jsou jasná pravidla EU. Česká pošta nemůže být sama v oblasti datových schránek příjemcem dotací ze strukturálních fondů, neboť na provozu ISDS realizuje zisk. To je v rozporu s podmínkami poskytování dotací, kde se příjemci dotace zakazuje po dobu udržitelnosti získávat příjmy z provozu předmětu dotace," vysvětluje ředitel odboru ministerstva vnitra Roman Vrba.

Ministerstvo také argumentuje tím, že ISDS je strategický informační systém, i proto by stát nad ním měl mít kontrolu, jako je tomu v řadě jiných zemí EU.

4. Vyšetřuje systém datových schránek v Česku Evropská komise?

V souvislosti s novým tendrem se objevují v médiích informace, že systém ISDS vyšetřuje Evropská komise kvůli podezření z nepřiměřené veřejné podpory pro Českou poštu.

Oficiálně ovšem nebylo s Českou republikou zahájeno žádné správní řízení, jde zatím o zodpovídání dotazů úředníků. „Evropská komise se zabývá kritickým obdobím 2009–2012, kdy se platilo poště za provoz ISDS výkonově. Česká pošta podle komise ze systému konzumovala nepřiměřený zisk, my se snažíme argumentovat, že tomu tak nebylo," tvrdí náměstek ministra vnitra Jaroslav Strouhal.

Od roku 2013 se smlouva ministerstva s poštou o úhradě provozování ISDS změnila, státní podnik dostává paušálně půl miliardy korun ročně, a tento systém už Brusel nezkoumá.

5. Co se v systému datových schránek změní?

Pokud v tendru na generálního dodavatele zase uspěje O2, fakticky se zachová dosavadní status quo. Podle informací Dotyku je však přece jen snahou ministerstva přimět Českou poštu jako provozovatele od roku 2018 k větší vlastní aktivitě čili k snížení dosavadního takřka úplného outsourcingu, a tím i k snížení nákladů. Provozovatel tedy bude pravděpodobně dostávat i nižší paušál. Tlak na snížení nákladů se zřejmě objeví v podmínkách tendru na dodavatele.

„Nemůžeme výběrové řízení před jeho vyhlášením nijak komentovat, ale obecně lze říci, že tlak na snižování nákladů a nižší míru outsourcingu tu je," konstatuje náměstek ministra Jaroslav Strouhal.

Faktem přitom je, že počet schránek i transakcí neustále roste – v meziročním srovnání se počet odeslaných zpráv zvyšuje zhruba o čtvrtinu. Zpřístupněných schránek je teď zhruba 767 tisíc, za první letošní pololetí bylo posláno přes 48 milionů zpráv.

„Obecně má každý informační systém omezenou životnost, tenhle je zhruba v polovině. Myslíme si proto, že je lepší tento systém ,vytěžit' úplně a bavit se o inovaci a novém systému zhruba po uplynutí pěti let," popisuje strategické rozhodnutí ředitel odboru eGovernmentu na ministerstvu vnitra Roman Vrba.

Autor: Shutterstock

Zveřejněno: 24.7.2016 Martin Mařík http://www.dotyk.cz/publicistika/datove-schranky-posta-chysta-tendr-na-srpen-20160724.html