Aktualizace

16.8.2016 Recomando v3.5.0

+ náhled na DZ - nově je možné získat seznam DZ v DS, aniž by došlo k doručení DZ (nutné konfigurovat v nastavení DS pomocí vytvořeného účtu pověřené osoby)
+ maximální velikost příloh navýšena na 20 MB
- při vyhledávání se zobrazuje více informací o vyhledaných schránkách
- zapamatování velikosti okna Adresáře (i přes novou DZ), nově se uloží i rozložení uvnitř
- přesun myší DZ mezi složkami -> přepočet počtu DZ ve složkách
- spuštění Recomanda, zašedlé tlačítko Přijmout vše - opraveno

2.11.2015 Recomando v3.4.0

+ vyhledávat příjemce je možné textově napříč všemi typy DS
+ posílání PDZ pomocí kreditu, zjištění zůstatku kreditu
+ hromadný přesun zpráv napříč složkami
+ každá DS má nastavení pro ukládání příloh zvlášť
+ hromadný tisk datových zpráv
+ zobrazení celkové počtu DS vlevo dole
+ mazání zpráv pomocí drag and drop do koše (myší)
+ levý strom DS - zapamatování rozbalení všech uzlů - včetně zapamatování posledního vybraného uzlu
+ možnost změnit login přihlášeného uživatele
- oprava OutOfMemoryException - nedostatek paměti po startu
- oprava fyzického odmazání dat - při odstranění uživatelského účtu -> smazání všech datových zpráv, kontaktů v adresáři DS
- přeposlání emailu - čeština - odstraněny html značky


3.2.2015 Recomando v3.3.2

+ Drag and drop z Windows do příloh nové zprávy a naopak
+ Drag and drop přílohy z uložené DZ do nové
+ Uložení velikosti a pozice hlavního okna a adresáře
+ Vylepšené hledání zpráv


8.7.2014 Recomando v3.3.1

+ Podpora https spojení pro nový SSL certifikát vydaný GeoTrust SSL CA - G2 (od 13.7.2014)
+ Podpora odesílání .isdoc a .isdocx příloh


24.2.2014 Recomando v3.3.0

+ sloupečky v adresáři - zapamaování šířky roztažení
+ při odeslílání zprávy s celkovou velikostí příloh nad 10 MB umí Recomando zprávu rozdělit do více menších
+ při stahování lze minimalizovat okno stahování - zprávy se stahují a lze pracovat dále v Recomandu
+ hromadné označení zpráv a odeslání emailem
+ při odeslání zprávy emailem možnost poslat obálku textem a přílohy
+ přeposlat doručenou datovou zprávu
+ hromadné přeposlání více ZFO zároveň
+ možnost řadit datové schránky v levém stromu abecedně - přes kontektové menu na datové schránky
+ při vytváření nové zprávy v okamžiku, když vyhledám nějakého adresáta, přidána možnost Vložit příjemce do adresáře pravým tlačíkem
- zvětšen spodní okraj u tisku detailu zprávy
- opravena chyba "propisování názvu uživatele do poznámky DZ"
- stahování i starých DZ z trezoru až do 1.7.2009
+ zrychlení ukončení aplikace


15.5.2013 Recomando v3.2.3

+ zapnuto anonymní ukládání statistik do souboru stats.xml pro případné pozdější řešení problémů
+ přidány další informace do dialogu při stahování DZ (zjišťování autora, získávání došlých/odeslaných DZ s procentuálním vyjádřením)


10.4.2013 Recomando v3.2.2

+ Recomando nyní ignoruje chybu absence časového razítka při stahování zprávy (z důvodu přetížení serveru ISDS)
- pokud nastane chyba během stahování, příští stahování je vždy úplné (ne pouze z téhož dne)


3.4.2013 Recomando v3.2.1

- oprava obnovení pořadí sloupců v tabulce po spuštění


2.4.2013 Recomando v3.2.0

+ Recomando .NET 4.0, instalátor pro .NET 4.0 s detekcí a stažením
- oprava zobrazení poznámky v tabulce
+ ukládání .zfo zprávy a hromadný export .zfo souborů - datum a čas souboru nastaven podle data doručení (u odeslaných podle data dodání)
- config.con - zlepšení zamykání ukládání (zamezení používání souboru jiným vláknem), nespuštění při nemožnosti načíst soubor


15.10.2012 Recomando v3.1.1

- oprava hromadného označování DZ za přečtené (označila se pouze první)


15.10.2012 Recomando v3.1.0

+ označování přečtených/stažených DZ na straně ISDS až při dalším přijímání DZ
+ v případě chyby při stahování zprávy nový dialog s možností zprávu přeskočit
+ multi výběr DZ, libovolně pomocí SHIFT resp. CTRL + šipky nebo Home/End/PgUp/PgDown resp. levý klik
+ vybírání přes kontextové menu DZ - volba Vybrat vše, alternativně pak stiskem CTRL+A
+ hromadné označení vybraných DZ za přečtené, kontextově volba Označit vybrané DZ za přečtené, volba je i v horním menu Datová zpráva
+ hromadný přesun DZ do koše i hromadná obnova DZ z koše, přístupné opět z kontextového menu i z horního menu Datová zpráva
- oprava stažení nové DZ, která je už při stahování ve stavu přečtená - správně se nyní ihned označí v Recomandu netučně


24.8.2012 Recomando v3.0.9 (nezveřejněná verze)

- opraveno vyhledávání adresáta pro PDZ pouze pomocí ID schránky


15.8.2012 Recomando v3.0.8

+ protokol událostí


8.8.2012 Recomando v3.0.7

- snaha opravy "zamrzání"
+ update UI komponent
+ podpis instalačního balíčku a souborů aplikace certifikátem "DIGNITA, s.r.o" od CA "Thawte Code Signing CA - G2"
- oprava neúplného stahování zpráv při nonstop spuštění Recomanda "přes noc"


17.5.2012 Recomando v3.0.6

+ zálohování config.con souboru
- oprava obnovy ze zálohy (přepsání souboru config.con při uzavření (restartu) aplikace uložením pořadí sloupců)
+ double klik v Adresáři na kontakt = přidání do adresátů / nová zpráva adresátovi


29.3.2012 Recomando v3.0.5 (nezveřejněná verze)

+ nová funkcionalita - ukládání příloh DZ při stahování do zvolené složky
- úprava barvy a obálky zprávy v DT: odeslaná DZ v datovém trezoru: černě (původně červeně) a obálka otevřená (původně zavřená)


14.12.2011 Recomando v3.0.4

- oprava odpovědi z odeslaných zpráv - typ schránky příjemce nebyl v některých případech správný
- oprava označení zprávy za přečtenou ze sdílené DS z pohledu uživatele, kterému je sdílena


1.12.2011 Recomando v3.0.3

- oprava řazení ve sloupci (v určitých případech se přeplo řazení na jiný sloupec)


1.12.2011 Recomando v3.0.2

- oprava kritické chyby při spuštění Recomanda (souvislost s ukládáním pořadí sloupců)


1.12.2011 Recomando v3.0.1

+ update GUI komponent
+ nové grafické vzhledy Office2010 Blue Black Silver
+ při odpovědi na zprávu automatické vložení čísla jednacího odesílatele zprávy do nově otevřené zprávy do kolonky Vaše č. j., obdobně pro Vaše sp. zn.
+ drag and drop přílohy do nové zprávy, možnost více najednou
+ podbarvení vybrané přílohy
+ kontrola duplicity přílohy při přidávání
+ odebrání přílohy i stiskem tl. Delete
- oprava vytvoření zprávy z konceptu, pokud je adresátem OVM a uživatel nemá Profi licenci (která umožňuje posílat KDZ)
+ optimalizace stahování datových zpráv a jejich dodejek - doručených i odeslaných - zrychlení práce
+ sloupce v seznamu zpráv - přesouvání pozic, řazení s šipkou, zapamatování pozice, řazení a šířky sloupců
+ nový sloupec Poznámka, možnost přidat poznámku ke každé zprávě, upravit, smazat
+ vyhledávání datových zpráv přes všechny datové schránky dle mnoha parametrů: prohledávat pouze zvolené schránky, dle složek (doručené, odeslané, koncepty, koš), vyhledávat text v určených atributech DZ (ID, předmět, příjemce, odesílatel, naše/Vaše č.j., názvy příloh, poznámky), možnost omezit na časový interval dodání
+ změna používání PDZ, zavádí se nové typy PDZ a jejich použití - Iniciační zpráva, Odpovědní zpráva, klasická PDZ, využitá iniciační zpráva
+ vyhledávání datových schránek dle nových pravidel - přidání vyhledávání pouze v podtypech DS, možnost hledat neOVM schránku i podle jiných parametrů než jen ID DS (jméno, příjmení, název firmy/organizace, ulice sídla firmy, atd.)


23.5.2011 Recomando v2.1.3

+ platnost hesla - rozšířeno o zobrazení "neomezeno" + menu Schránka / Zjistit platnost hesla + datum expirace se ukládá, aktualizuje se přes příkaz Zjistit platnost hesla nebo při prvním stažení zpráv na schránce
+ po stahování zobrazena informace o tom, kolik je nepřečtených doručených DZ
+ při vyhledávání nového příjemce možnost potvrdit výběr nejen kliknutím na vyhledat, ale i Enter, po vyhledání právě jednoho příjemce možno stisknout znovu enter pro výběr příjemce
+ vylepšeno zálohování o kontrolu dostupnosti souborů, v případě absence nebo jiných obtíží při čtení postradatelných souborů dojde k jejich vynechání a k zápisu podrobnějších informací do logu
+ aktualizace rozhraní komunikace s ISDS na verzi 2.12
+ přidána identifikace odesílatele doručené DZ - ukládá se hned při stažení zprávy, přidána možnost povolit svou identifikaci v každé nové zprávě
+ podpis s časovým razítkem nyní podporuje i připojení přes proxy server


8.3.2011 Recomando v2.1.2 (nezveřejněná verze)

- vylepšen přístup přes proxy server (Windows autentifikace vůči doménovému proxy serveru)
- zobrazení detailních informací v připadě nefunčkního připojení k aktualizačnímu serveru při akci Aktualizace
- odstranění překrytí okna Nové zprávy při vyvolání přes menu Průzkumníka "Odeslat..."


4.2.2011 Recomando v2.1.1

- oprava chyby při odeslání zprávy přes prvotní okno Adresáře
+ možnost vkládat více adresátů do nové zprávy výběrem přímo v Adresáři


2.2.2011 Recomando v2.1.0

+ vytvoření zprávy s přílohou přes Průzkumníka windows, kontextově Odeslat... (Send to...)
+ podpora zaslání DZ více příjemcům (na straně ISDS se DZ rozpadne na více DZ, proto se zpětně v Recomandu ukládá také jako více odeslaných DZ s jedním příjemcem)
- výběr DS po vyhledání lze provést dvojklikem
- defaultně nastaveno upozornění na expiraci hesla na 14 dní (pro nové uživatel Recomanda/instalace, původním zůstává 5 dní)
+ do ikonky obálky v seznamu DZ přidána informace, kdo zprávu odeslal, přečetl - uživatel Recomanda
+ do Adresáře se automaticky ukládají noví adresáti odeslaných a odesílatelé došlých DZ
- oprava mazání kontaktů a skupin v Adresáři
+ přidána nápověda k aplikaci


11.11.2010 Recomando v2.0.7

- oprava připojení k DS přes systémový certifikát


5.11.2010 Recomando v2.0.6

+ omezení součtu velikosti příloh na 10 MB, tak, jak to vyžaduje ISDS, aby nedocházelo k problémům
+ zprávy je možné obnovit z koše zpět do doručených nebo odeslaných zpráv
- reakce na změnu délky některých textů v historii ISDS (řešení chybové hlášky "Pole je pro přidávaná data příliš malé. Zkuste vložit méně dat.")


14.10.2010 Recomando v2.0.5

- podpora neWindowsovských názvů souborů příloh při otevření/uložení přílohy
+ zobrazení případných dodatečných chybových zpráv při akci "Přijmout vše" - při nedostupnosti připojení k některé DS
- oprava celkového počtu stažených zpráv při stahování ze všech DS
+ uložení data expirace hesla, aby bylo vidět datum expirace hesla, pokud heslo již expirovalo


14.10.2010 Recomando v2.0.4

- oprava mazání připojení k DS, pokud obsahovala nesynchronizované odeslané zprávy (bez stáhlé podepsané zprávy)
+ pokud není nakonfigurovaná žádná DS nebo jsou nedostupné, je zašedlé i tlačítko Stáhnout všechny zprávy


12.8.2010 Recomando v2.0.3

- oprava stahování nové verze pro uživatele s nižším oprávněním pod některými OS


12.8.2010 Recomando v2.0.2

- oprava zavírání Recomanda při automatickém zjištění nové verze a následné aktualizaci (projeví se až při stahování další verze)


12.8.2010 Recomando v2.0.1

- oprava přijímání příloh PDZ


11.8.2010 Recomando v2.0.0

- zrušena možnost povolení/zrušení příjmu poštovních (komerčních) datových zpráv ze strany ISDS
- oprava zálohování - rozšířeno na všechny uživatele Recomanda jako komplet
+ přidán dotaz před nechtěným uzavřením rozepsané zprávy
+ nová grafická úprava
+ nová funkce Stažení podepsané dodejky/(ne)doručenky do ZFO souboru
+ při automatickém stahování se neztratí zvýraznění vybrané zprávy
+ vylepšené stahování nových aktualizací ve vlastní režii
+ zachytávání problémů s omezenými právy u pověřených osob - čtení zpráv, vyhledávání adres, vytváření nových zpráv...
+ nová funkce Oprávnění k DS - Zobrazení uživatelů, kteří mají přístup k DS a jejich práva k ní (pokud k tomu mám právo) a zobrazení vlastních oprávnění k DS (mám právo vždy)
+ vyhledávání DS v režimu KDZ je možné i přes ostatní parametry (dříve pouze ID schránky) s tím, že výsledek vyhledávání musí odpovídat max. 1 DS (změna na straně ISDS)
+ adresář je dostupný i z dialogu vyhledávání schránky
- doimplementována funkce obnovy informací o uloženém kontaktu v adresáři z ISDS (chybělo)
+ podpora pověřených osob - Recomando umí zjistit práva aktuálního uživatele k dané DS a podle toho se zařídí "chování" aplikace.
+ nová funkce Ověření datové zprávy - jak ze seznamu došlých / odeslaných zpráv, tak z uloženého ZFO souboru na disku
- oprava editace názvu složky v levém stromu


14.6.2010 Recomando v1.2.4

- oprava nedostupné ikonky "Podepsaná zpráva" v otevřené zprávě při zapnutém automatickém stahování zpráv


14.6.2010 Recomando v1.2.3

- oprava vyhledávání DS, pokud je DS toho, kdo vyhledává, typu OVM


1.6.2010 Recomando V1.2.2

- oprava chyby při obnově zálohy bez komerční licence poté, co byl smazán uživ. adresář aplikace (nebo se obnovuje na jiném PC) a pokud byla záloha vytvořena s komerční licencí
+ přechod na nový typ spojení s ISDS (basic autentifikace, nutné od 1.7.2010)
+ pro vyhledání názvu datové schránky je možné použít pouze podřetězec (stejné výsledky jako na webovém rozhraní)
+ pro zapomenuté heslo pro přihlášení do Recomanda přibyla možnost si heslo změnit - po 5. neúspěšném pokusu o přihlášení je nabídnuta uživateli možnost změnit si heslo pro přihlášení do Recomanda s pomocí uloženého hesla k náhodně vybranému připojení k datové schránce, pokud takové připojení existuje


19.4.2010 Recomando v1.2.1

+ při vkládání příloh se do ISDS posílají skutečné MIME typy
+ přílohy menší než 1 kB se zobrazují v jednotkách bajtů


15.3.2010 Recomando v1.2.0

+ podpora poštovních datových zpráv (komerčních zpráv), dále PDZ - vytváření, odesílání (musí být povoleno na ISDS a je podmíněno smlouvou s ČP), přijímání; PDZ má modrou ikonku zprávy a uvnitř zprávy je odlišena nápisem "Poštovní datová zpráva"
+ potvrzování doručení PDZ přímo z aplikace
+ možnost povolit/zakázat příjem PDZ přímo z aplikace
- při vyhledávání DS se zobrazí dialog s upravenými políčky pro vyhledávání v závislosti na tom, zda odesílá OVM či nikoli
- oprava zobrazení barev zpráv při akci Přijmout zprávy bez překliknutí na jiný uzel stromu
+ aktualizován seznam povolených příloh
+ pokud vyberu připojení certifikátem, pak tlačítko "Test připojení" ohlásí chybu, pokud není k žádné DS certifikát přiřazen jako "systémový certifikát pro spisovou službu" a schánku se tak nepovedlo ani identifikovat. Pokud je vše v pořádku, zobrazí se naopak informace s ID nalezené DS.
+ konec podpory FREE varianty, přidána varianta START, varianty OFFICE a PROFI upraveny podle nové licenční tabulky
+ podpora nového formátu licenčních souborů + features CustomFolders, PrintExportEmailMessages, KDZ


4.2.2010 Recomando v1.1.4

+ update proxy tříd pro komunikaci s ISDS na v2.7
+ změněn dialog "Zobrazit ID datové schránky" (pravý tlačítkem na název schránky ve stromu)
+ možnost zjistit datum expirace hesla - nové horní menu Schránka, kontext menu schránky (pravý tlačítkem na název schránky ve stromu)
+ možnost změnit heslo k ISDS datové schránce - nové horní menu Schránka, kontext menu schránky (pravý tlačítkem na název schránky ve stromu)
+ automatické oznámení o brzkém vypršení platnosti ISDS hesla k DS - možnost upravit chování v Nastavení aplikace - nová záložka Schránka, výchozí hodnota upozorňování je 5 dní před expirací


27.1.2010 Recomando v1.1.3

+ změna max. počtu přijatých zpráv z 10000 na 100000
+ maximální počet instancí aplikace omezen na jednu (při dalším spuštění se vyvolá focus na již spuštěnou aplikaci)
- oprava problému možné ztráty konfiguračního souboru při rychle po sobě jdoucím několikanásobném spuštění aplikace


6.1.2010 Recomando v1.1.2

+ update proxy tříd pro komunikaci s ISDS na v2.6
+ úprava vyhledávání DS od 1.1.2010 - vyhledá DS jen takové, na které je možné doručovat
- oprava nedostupnosti manipulace se složkami přes kontextové menu ve free verzi
- oprava zobrazení seznamu zpráv při prvním kliku na DS ve stromě, poté vyvolání nového okna, návrat zpět a kliku např. na doručené zprávy
- odstranění probliknutí levého stromu po startu aplikace


31.12.2009 Recomando v1.1.1

+ možnost použít při podpisu SHA2 algoritmy pro vytváření hashe (SHA256, SHA384 a SHA512)
- vícenásobný podpis PDF dokumentů již funguje i v Adobe Readeru 9


21.12.2009 Recomando v1.1.0

+ náhled tisku zprávy
+ tisk zprávy
+ export zprávy do PDF souboru
+ export zprávy do XPS souboru
+ poslání emailu s exportem zprávy v PDF
+ poslání emailu s exportem zprávy v XPS
+ možnost tvorby, přesunu, smazání, přejmenování vlastních složek libovolné struktury v levém tree menu pod Doručené, Odeslané, Koš, Koncept
+ možnost přesunu vybrané zprávy do vlastní složky pomocí Drag&Drop
- odstraněno problikávání levého tree menu při načítání (XP, Vista, 7)
- font v levém tree menu byl sjednocen, v XP se objevoval různě veliký


13.11.2009 Recomando v1.0.8

- disablování tlačítka "Podepsaná zpráva" pokud neni ZFO k dispozici
- oprava odesílání vybraných příloh emailem
- změna minimální požadované verze .NET při instalaci z .NET 2.0 SP1 na .NET 2.0
+ hláška chybného jména nebo hesla rozšířena o upozornění na možnou expiraci hesla
+ přidána kontrola při otevírání přílohy na asociovaný program, uživatel bude upozorněn, aby si neprve nainstaloval příslušný prohlížeč, pokud ho nemá
+ přidáno nové okno "Zobrazit protokol chyb..." do menu Nápověda, zobrazí errors.log a umožní jeho obsah uložit do vlastního zvoleného souboru, zkopírovat do schánky a zaslat emailem.


9.11.2009 Recomando v1.0.7

+ možnost vyžadování platného certifikátu při spojení s ISDS serverem - menu Možnosti, záložka Bezpečnost
+ zobrazení časů dodání a doručení v detailu zprávy a zobrazení některých údajů časového razítka zprávy
+ možnost automaticky vytvořit email pro nahlášení chyby (Menu: Nápověda -> Vytvořit email pro zaslání)
+ novým úložištěm pro data se stává uživatelský profil
+ možnost podepisovat již podepsané PDF (podpis umožňuje doplňování PDF dokumentu)
+ možnost vytvářet více podpisů k jednomu nePDF souboru
+ změna pořadí výběru hash algoritmu SHA1 a MD5
+ Zobrazení datumu vydání aktuální verze v dialogu O aplikaci
* menší změna formuláře nastavení razítka podpisu
- oprava autentifikace na službu časové autority pomocí certifikátu
- oprava uložení vybraného certifikátu z úložiště při podepisování
- oprava uložení vybraného certifikátu z úložiště při připojování k DS přes cert.


3.11.2009 Recomando v1.0.6

- oprava chyby při označování zprávy za přečtenou ve sdílené schránce
+ logování neznámých chyb při komunikaci s DS
+ Klavesová zkratka F9 pro stažení všech zpráv


3.11.2009 Recomando v1.0.5

- oprava při otevírání doručené zprávy do vlastních rukou při sdílení uživatelem, který toto oprávnění nemá
- oprava při odpovědi (z hlavního okna) na doručenou zprávu do vlastních rukou při sdílení uživatelem, který toto oprávnění nemá
- oprava při odesílání zprávy z odpovědi na jinou - zobrazila se chyba, po které se zpráva neuložila mezi odeslané
- oprava při uložení konceptu z odpovědi na zprávu
- upravena velikost pole pro zadávání názvu schánky ke sdílení (přesahovala do popisku)
+ změna max. počtu přijatých a odeslaných zpráv - z 1000 na 10000
+ update proxy tříd pro komunikaci s ISDS na aktuální verzi 2.5
+ změna hlášky z chybové za informační při pokusu otevřít zprávu, která je určena do vlastních rukou a na kterou nemá uživatel, kterému je schránka sdílena, právo
+ smazání konceptu po jeho úspěšném odeslání a zařazení mezi odeslané zprávy
+ přidán popisek "systémová" pro systémovou datovou schránku


30.10.2009 Recomando v1.0.4

- oprava při vytváření nového uživatel z login dialogu
- oprava otevírání zpráv, které mají prázdnou hodnotu dmFormat
+ při zápisu chyby do souboru errors.log přidána informace o verzi aplikace


29.10.2009 Recomando v1.0.3

* úprava stahování zpráv na pozadí při spuštění aplikace
- oprava tvorby záloh a následné obnovení při přenášení mezi různými instalacemi aplikace
- oprava mazání schránky, pokud obsahuje koncept
* zvětšen aktualizační dialog kvůli nedostatečnému prostoru pro http cestu ke stažení souboru
+ změněn "Login" na "Přihlašovací jméno" při vytváření uživatele a při přihlašování
- oprava při tvorbě dalšího uživatele vzhledem k maximálnímu počtu uživatelů v licenci
+ v "O aplikaci..." dialogu dopsána licence za verzí
+ Při správě datové schránky doplněna nápověda k poli "Název schránky"
+ Pole ve změně profilu a při vytváření nového uživatele doplněna o vysvětlující text
+ Vyřazeno "specifikovat vlastní" cestu k ISDS v celé aplikaci
+ informační hláška o neplatnosti licence, pokud je formálně neplatná (dokument xml, šifrování)


27.10.2009 Recomando v1.0.2

- oprava zobrazování datumu u seznamu certifikátů
* změna výběru hash algoritmu u nePDF podpisu - lze vybrat jen MD5 a SHA1
- oprava ukládání konceptu do DB, nešlo vytvářet koncepty bez zadání příjemce nebo odesilatele
- oprava opakovaného podepisování nePDF dokumentu - při druhém podepsání dokumentu se první podpis odstraní (přepíše se) ze seznamu příloh (předtim se neodstranil a přepsal se, takže vznikly 2 identické podpisy)
- oprava vytváření zálohy při stahování zpráv na pozadí
- oprava stahování zpráv na pozadí po ukončení dialogu vytváření zálohy (zprávy se přestaly stahovat)
- oprava stahování zpráv na pozadí po ukončení dialogu obnovy dat ze zálohy (zprávy se přestaly stahovat)
- zrušen TopMost na dialogovém okně pro stahování zpráv z důvodu problému se zobrazením chybových hlášek


26.10.2009 Recomando v1.0.1

+ úprava licenčních podmínek, vložen nový text


26.10.2009 Recomando v1.0.0

+ vydaní první finální verze