Náhled na dodané datové zprávy

Program Recomando od aktualizace 3.5.0 ve všech verzích obsahuje náhled na dodané datové zprávy (datové zprávy, které nebyly doručené).

Pro využití této funkce, si musíte vytvořit k dané datové schránce Pověřenou osobu s oprávněním pouze "Zobrazovat seznamy a dodejky".

Přihlašovací údaje této osoby, poté vložíte Recomanda a budete moci kdykoliv zjistit, jaké datové zprávy čekají na doručení.

 

Návod pro nastavení náhledu na dodané datové zprávy:

 

1. krok - Vytvoření Pověřené osoby

- přihlaste se do dané datové schránky na www.mojedatovaschranka.cz 

- Přejděte do záložky Nastavení, dále na Seznam uživatelů a zvolte Přidat uživatele

- Vyplňte jméno a adresu a jako Oprávnění/Typ oprávnění zvolte Pověřená osoba a zaškrtněte pouze "Zobrazovat seznamy a dodejky" a potvrďte celou akci tlačítkem Pokračovat a následně Vytvořit.

 

2. krok - Vložení údajů Pověřené osoby do Recomanda

- Po obdržení přístupových údajů pro Pověřenou osobu, klikněte v Recomandu pravým tlačítkem myši na tučný název dané datové schránky a zvolte "Upravit nastavení připojení" 

- Na spodní straně okna "Nastavení připojení k datové schránce" vyberte možnost "Náhled do DS..."

- v okně "Náhled do datové schránky" zaškrtněte "Zapnout náhled do DS"

- vyplňte uživ. jméno a heslo pověřené osoby a klikněte na "Test připojení účtu", po úspěšném propojení s DS se zobrazí zpráva, celou akci potvrďte kliknutím na OK.

 

3. krok - Zjištění dadaných datových zpráv

- Zjistit dodané datové zprávy musíte vždy pro každou datovou schránku zvlášť kliknutím na tlačítko "Zjistit dodané zprávy"